Domov

Časopis Pelikán

Redakčná rada

 

 

           1. zasadnutie výboru pre založenie rímskokatolíckeho farského časopisu v Lučenci bolo dňa 26. októbra 2013.

           Zasadnutie 1. prípravného výboru pre založenie rímskokatolíckeho farského časopisu v Lučenci zahájil p. Polák. Vdp. Polák poinformoval prítomných o potrebe existencie rímskokatolíckeho farského časopisu. Spočiatku by vychádzal štvrťročne, neskôr sa periodicita môže zhustiť, to sa uvidí. Prvé číslo časopisu by malo vyjsť pred tohtoročnými Vianocami. Povedal, že to by mal byť časopis, ktorý bude veriacich i obyvateľov Lučenca informovať o živote lučenskej rímsko-katolíckej komunity, nemali by sa tam sťahovať materiály z internetu.

Za šéfredaktora časopisu bol zvolený PhDr. František Mihály.

 

Zakladajúci členovia redakčnej rady a pridelené rubriky:

Rastislav Polák - úvodníky, úmysly

František Mihály - svetské témy

Mária Mistríková-Vasileva - duchovné témy, poviedky, poézia

Radka Vilhanová - rubrika pre deti a mládež

Iveta Acelova - maďarská verzia

Judita Čemanová - liturgické sviatky, tradície, zvyky

Ervín Jakubec – grafik

 

Aktuálna redakčná rada od 1.1.2021:

p.František Honíšek CM

Mgr.Slavomír Marko

PhDr. František Mihály, DiS. art. - šéfredaktor

Mária Mistríková-Vasileva

Judita Čemanová

PhDr. Andrea Kovács – Csíkány, PhD.

Agnesa Ladošová

Ing. Ervín Jakubec

 

          Z rôznych návrhov bol nakoniec schválený názov časopisu „PELIKÁN“. Práve pelikána máme na obetnom stole v našom farskom kostole v meste. Tak ako Kristus  nás živí svojím telom, krvou, tak pelikán v biblickom zobrazení živí svoje mláďatá vlastnou krvou. Nech nám túto skutočnosť názov nášho časopisu pripomína (Vdp.Polák).

 

         Predajná cena časopisu bola určená na 0,50 €,  kto však môže viac, aby prispel finančne na výrobu časopisu, aby sa tento mohol dostať aj menej majetným farníkom.

 

          Jednotlivé čísla si budete môcť stiahnuť v pdf formáte z archívu čísel, vždy po vydaní nového čísla PELIKÁNu.

 

ARCHÍV

Obálka

Názov

Formát

Pelikán 0/2013

PELIKÁN  0/2013

PDF

Pelikán 1/2014

PELIKÁN  1/2014

PDF

Pelikán 2/2014

PELIKÁN  2/2014

PDF

Pelikán 3/2014

PELIKÁN  3/2014 PDF
Pelikán 4/2014

PELIKÁN  4/2014

PDF

Pelikán 1/2015 PELIKÁN  1/2015 PDF
Pelikán 2/2015 PELIKÁN  2/2015 PDF
Pelikán 1/2016 PELIKÁN  1/2016 PDF
Pelikán 2/2016 PELIKÁN  2/2016 PDF
Pelikán 1/2017 PELIKÁN  1/2017 PDF
Pelikán 2/2017 PELIKÁN  2/2017 PDF
Pelikán 1/2018 PELIKÁN  1/2018 PDF
Pelikán 2/2018 PELIKÁN  2/2018 PDF
Pelikán 2/2019 PELIKÁN  2/2019 PDF
Pelikán 1/2020 PELIKÁN  1/2020 PDF
Pelikán 2/2020 PELIKÁN  2/2020 PDF

 

Stiahnuť časopis môžete kliknutím na ktorýkoľvek odkaz  v tabuľke.

 

Príspevky môžete posielať na e-maily z tiráže časopisu,  alebo šéfredaktora ff.mihaly.@gmail.com.

 

 

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist