Ľudové misie

Ľudové misie - pozvánka

 

Misijný tím

 

        Od 17.11. do 25.11.2015 sa budú konať v našej farnosti Ľudové misie v duchu a tradícii Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul , ktoré bude vykonávať misijný tím bratrov vincentínovViac o ľudových misiách  sa môžete dozvedieť na stránke Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul: Ľudové misie.

 

          K zdárnemu priebehu misií je potrebné aj božie požehnanie. O zdarmný priebeh misií preto budeme prosiť modlitbou za sväté misie pred každou sv. omšou, prípadne sa ju môžu veriaci modliť aj osobne. Text modlitby je  vytlačený na lístkoch v laviciach kostola, prípadne tu pod programom misií.

 

Ľudové misie-pozvánka

Ľudové misie-pozvánka

PDF

Modlitba za sväté misie

 

Dobrý Bože, prosíme ťa

o tvoje požehnanie pre misie.

Daj nám svoje milosti,

aby obnova našej farnosti

viedla všetkých k zmiereniu s tebou.

 

Povzbudení tvojimi slovami

“ proste a dostanete“,

prosíme ťa o sväté oduševnenie,

o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu.

 

Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých,

ktorí nechcú prijať tvoju milosť

a pomôž im obrátiť sa.

 

Všetkých  zapáľ ohňom odvahy,

aby sme povzbudzovali druhých

k účasti na misiách.

 

Nech Duch Svätý osvecuje misionárov,

aby slovo, ktoré hlásajú,

malo spásonosný účinok.

 

K tvojim nohám, Matka Božia,

skladáme celú misijnú prácu

v našej farnosti.

 

Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu.

Posilňuj slabých a pritiahni všetkých

k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.

Amen

 

 

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist