O farnosti

Farnosť Lučenec - Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

 

 

Drahí bratia a sestry,

                dňa 23. novembra 2014, na Slávnosť Krista Kráľa, najdôstojnejší otec biskup Mons. Vladimír Filo zriadil pre sídlisko Rúbanisko a priľahlé ulice samostatnú farnosť. Podľa Kódexu cirkevného práva Kán. 515 - § 1. „Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi.“ Za farára pre novozriadenú farnosť otec biskup vymenoval veľadôstojného otca Jaromíra Luptáka, ktorého v rámci odpustovej svätej omše uviedol do úradu. Farár má právomoc  a povinnosť učiť, posväcovať a riadiť veriacich bývajúcich na území jeho farnosti. Pre praktický kresťanský život to znamená, že o vysluhovanie sviatostí a slávenie svätenín sa treba obrátiť s dôverou na toho duchovného otca, pod ktorého právomoc podľa bydliska veriaci človek patrí. K novozriadenej farnosti Lučenec-Rúbanisko boli pridružené nasledujúce ulice:

 • Haličská cesta, všetky čísla okrem 1, 3, 5
 • Ľadovo
 • Parný mlyn
 • Rúbanisko I
 • Rúbanisko II
 • Rúbanisko III
 • Smetanovo námestie
 • Tenisové ihrisko
 • Ulica B. Nemcovej
 • Ulica budovateľov
 • Ulica Dekr. Matejovie
 • Ulica Dukelských hrdinov
 • Ulica F. M. Dostojevského
 • Ulica F.Palackého
 • Ulica Gagarinova
 • Ulica I. Krasku
 • Ulica J. Chalupku
 • Ulica J. Kollára
 • Ulica J.Martinčeka
 • Ulica Janka Alexyho
 • Ulica Jánošíkova
 • Ulica Júliusa Szabóa
 • Ulica Juraja Fándlyho
 • Ulica Karola Supa
 • Ulica Kukorelliho
 • Ulica kvetná
 • Ulica L. N.Tolstého
 • Ulica Ladislava Novomeského
 • Ulica M. Kukučína
 • Ulica M. Nešpora
 • Ulica maršála Malinovského
 • Ulica Mateja Bela
 • Ulica Pavla Dobšinského
 • Ulica robotnícka
 • Ulica športová
 • Ulica študentská
 • Vinica

 

Adresa novej farnosti:
 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lučenec - Rúbanisko
Rúbanisko III. č. 59
984 03 LUČENEC

 

Telefónny kontakt pre farnosť Lučenec-Rúbanisko: 0948 382707.

IČO: 42393566,

Bankový účet: 5068289034/0900


Rozpis svätých omší

letné obdobie

Pondelok     18:00 - S  
Utorok 08:00 - S   18:00 - S  
Streda     18:00 - S  
Štvrtok     18:00 - S  
Piatok 08:00 - S   17:00 - S 18:00 - M
Sobota     18:00  -S  
Nedeľa 09:30 - S 11:00 - M 18:00 - S  

zimné obdobie

Pondelok     17:00 - S  
Utorok 08:00 - S   17:00 - S  
Streda     17:00 - S  
Štvrtok     17:00 - S  
Piatok 08:00 - S   17:00 - S 18:00 - M
Sobota     17:00  -S  
Nedeľa 09:30 - S 11:00 - M 17:00 - S  


Vysvetlivky: S - po slovensky, M - po maďarsky, R - Ruženec (Fatimská sobota)

 

Štvrtok       15:00 - 17:50 (16:50 zimné obdobie)  poklona pred Sviatosťou oltárnou

 

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist