Vincentíni

Misijná spoločnosť 
Congregatio missionis

 
     Bola založená svätým Vincentom de Paul v roku 1625. Dnes má okolo 4000 členov pôsobiacich v 49 krajinách sveta.
Misijní kňazi známi pod menom "lazaristi" alebo "vincentíni" konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier vincentiek, organizujú exercičné kurzy... Slúžia Božiemu ľudu nielen vo svojej vlasti, ale sú ochotní podľa priania Cirkvi ísť aj do blízkych či ďalekých misijných území (V súčasnoti sa slovenskí vincentíni zameriavajú predovšetkým na štáty bývalého Sovietskeho zväzu, Čiech a najnovšie Hondrurasu). 
 
    Misijná spoločnosť má nerehoľný charakter. Aby však vincentíni boli schopní stať sa všade svedkami Kristovej lásky a hlásať jeho radostnú zvesť, zaväzujú sa podľa evanjeliových rád sľubom čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v službe núdznym. 
 
Viac na stránke: www.vincentini.sk

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist