Posviacka kostola

Posviacka nového kostola + video

 

 

" VEĎ  MÔJ  DOM  SA  BUDE  VOLAŤ  DOMOM

MODLITBY  PRE  VŠETKY  NÁRODY ! "

                                                                                                                                                                                                                             (Iz 56,7)

 

          S vďačnosťou v srdci voči Bohu a všetkým dobrodincom 

Vám s radosťou oznamujeme, že sme dostavali kostol

Krista Kráľa na sídlisku Rúbanisko v Lučenci.

Nový kostol posvätil a do užívania odovzdál 

Mons. Vladimír FILO, rožňavský diecézny biskup, 

4. septembra 2010 v rámci sv. omše o 10,00 hodine.

         


          Za účastí množstva veriacich zo širokého okolia rožňavský diecézny biskup Vladimír Filo požehnal v sobotu 4. septembra nový kostol Krista Kráľa na sídlisku Rúbanisko v Lučenci.

            Po 225 rokoch je v našom meste postavený ďalší nový chrám pre potreby veriacich. Od času myšlienky postaviť nový kostol v Lučenci uplynulo už 15 rokov a od požehnania miesta kostola biskupom Eduardom Kojnokom prešlo 5 rokov.

           

             Koordinátor stavby Štefan Kružliak medzi iným povedal: " Toto je deň, ktorý nám dal Pán. Toto je deň, kedy sa spája súčasnosť s večnosťou. Toto je deň, kedy sa patrí poďakovať nášmu nebeskému Otcovi za všetku silu a pomoc, bez ktorej by naša námaha bola márna. Toto je deň, ktorý bude v našom meste pre mnohých majákom, cieľom, prístavom a spásou."

 

             Vo svojom príhovore ďalej poďakoval primátorovi Milanovi Markovi, poslancom MsZ v Lučenci, veriacim, firmám, organizáciám, sponzorom i jednotlivcom za pomoc pri výstavbe kostola Krista Kráľa v Lučenci.

 

 

 

           Svätú omšu celebroval biskup Vladimir Filo. Počas sv. omše pán dekan Gabriel Rákai povedal: "Dovoľte mi, aby som ešte raz poďakoval za tento deň v prvom rade všemohúcemu Bohu, že nám pomáhal dospieť až sem. Zároveň ho prosím, aby toto dielo naďalej štedro požehnával a všetkých, ktorí sa okolo neho činia. Nech Vás všetkých žehná Kristus Kráľ naveky a zapíše do svojho srdca".

 

 

 

 

             Vladimír Filo, rožňavský diecézny biskup povedal: "Nech v tomto dome modlitby prebýva Boh, milosrdný Otec a nech nám milosťou Ducha Svätého očistí chrám v ktorom prebýva a tým chrámom sme my."

 

 

 

             Pre tento úmysel boli slúžené aj sv. omše vo svätej zemi na Olivovej hore v Bazilike národov.

 

                         

 

Zvukový záznam z celej omše si môžete stiahnuť v MP3  tu     STIAHNUŤ

 

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist