Odpustová slávnosť 2015

Odpustová slávnosť v kostole Krista Kráľa na Rúbanisku

 

          Posledná nedeľa liturgického roka je zasvätená Sviatku Krista Kráľa, ktorému je zasvätený aj kostol na sídlisku Rúbanisko.  Pri tejto príležitosti sa tu konala odpustová slávnosť. Sv. omšu zahájil pán farár Lupták, ktorý zároveň privítal aj hosťa a celebranta Opáta Ambróza Martina Štrbáka z kláštora premonštrátov v Jasove. Pán opát v homílií vysvetlil históriu a vznik sviatku Krista Kráľa a dôvod prečo by sme mali všetci žiť pod vládou  Ježiša Krista

 

         Na záver sa Vdp.Lupták poďakoval všetkým ktorí prispeli k zdarnému fungovaniu farnosti, ktorá bola zriadená presne pred rokom a 5 rokov od vysviacky kostola.

 

         Odpustová slávnosť bola zakončená poklonou pred Sviatosťou oltárnou a slávnostným požehnaním. Bodkou za slávnosťou bolo malé agapé pre veriacich na fare.

 

 

Odkaz: https://youtu.be/u9liuSHRGVY

 

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist