Farnosť Rúbanisko

 

 

Keďže daná situácia nám bráni stretnúť sa v kostole ponúkam možnosť zapísať si úmysly na sv. omšu telefonicky!

V mesiaci január máme voľných ešte 14 úmyslov  od 25.01. do 31.01

v mesiaci február  je voľných 47 od 202.02. do 28.02.

Telefonovať môžte na farské číslo + 421 948 382 707 a to v sobotu 23.01.celý deň

a v stredu 27.01. celý deň!

 

František Honíšek spravca farnosti
 
 

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist