Farnosť Lučenec-Rúbanisko

Adorácia v kostole Krista Kráľa

na sídlisku Rúbanisko III

 

Adorácia v kostole Krista Kráľa na sídlisku Rúbanisko III

Adorácia v kostole Krista Kráľa na sídlisku Rúbanisko III

 

Príďte navštíviť Eucharistického Ježiša každý štvrtok.

 
Adorácia -15,00 - 17,00 hod.
 
 
Príďte Pán Ježiš v Eucharistií  Vás očakáva a odmení sa Vám pokojom, ktorý svet dať nemôže.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist